Wat is een Travellers’ Journey?

De methodiek

Een Travellers’ Journey© is een methodiek die de reis vanuit het perspectief van uw bezoeker vertelt en beleeft. Ze beschrijft en analyseert de ervaring van de bezoeker over het hele traject:

 

 • het online zoeken & boeken,
 • de voorbereiding van de reis,
 • de heenreis,
 • de aankomst,
 • het verblijf ter plekke,
 • de terugreis en
 • de evaluatie van de reis.

 

Hierbij gaat het niet alleen om inzicht in wat bezoekers doen, maar ook om inzicht waarom ze doen wat ze doen. Deze inzichten maken het voor u mogelijk om gerichte en praktische verbetering te implementeren in de reis van uw bezoeker.

 

Bruikbaarheid

De Travellers’ Journey© kunt u inzetten om:

 • de reis van uw bezoeker, met z’n hoogte- en dieptepunten, in kaart te brengen,
 • de (onbewuste) motieven en drijfveren van de reiziger vast te leggen,
 • een leidraad te formuleren voor het doorvoeren van praktische verbeteringen,
 • het inlevingsvermogen van zowel uw medewerkers op de werkvloer als ook de directie te verhogen als het gaat om de behoeften van de bezoeker,
 • de (interne) communicatie van uw ‘gastheerschap-strategie’ aan te scherpen.

 

Het resultaat

Het resultaat van een Travellers’ Journey© is een helder overzicht met verbeterpunten die u kunt gebruiken om de ‘reis van uw bezoeker’ onmiddellijk te verbeteren. U verlegt daarmee uw rode loper van uw eigen voordeur naar die van uw bezoeker.

 

U kunt de uitkomsten van een Travellers’ Journeys gebruiken voor zowel kleine verbetertrajecten in uw bereikbaarheid, als een grootschalige aanpak van het verbeteren van uw gastvrije bereikbaarheid. Lees hierover meer bij ‘Onze diensten‘.

Travellers’ Journey© is gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendommen.