Hoe werkt een Travellers’ Journey?

Voorbereiding

Beschrijving persona’s:
Wie komt er naar uw locatie of evenement en welke karakteristieken kent deze bezoeker?

 

Voor alle typen bezoekers die belangrijk zijn in de bezoekersstroom van een locatie of evenement werken wij een persona uit. Persoonlijke kenmerken worden vastgelegd en uitgewerkt (geslacht, leeftijd, opleiding, e.d.), maar ook de manier waarop deze bezoeker reist (eigen vervoer, OV, eenmalig bezoek of herhaald bezoek, e.d.).

Uitvoering

Het maken van de reis:
In het uitvoerende deel maken wij daadwerkelijk de reis van de gekozen persona’s. Hierbij wordt het onderstaande schema gehanteerd waarin de volledige ‘reis van de bezoeker’ te zien is. Alle fasen worden daarbij doorlopen, net als de echte bezoeker dat zou doen.

De uitvoering van de reis wordt gedaan door specialisten. Hun achtergrond in mobiliteit, bereikbaarheid, gastvrijheid en locatiemarketing betekent dat zij uw taal spreken en snel inzien wat belangrijk is voor u en uw business.

 

Resultaat

Het resultaat van de Travellers’ Journey© is een verslag waarin de concrete reisbeleving van een bezoeker is vastgelegd. Naast tekst zijn daarin foto’s terug te vinden van opvallende situaties. Per reisfase staat beschreven op welke manier deze ervaren is en worden verbeterpunten aangedragen voor de opdrachtgever.