Achtergrond Travellers’ Journey©

DE THEORIE

De Travellers’ Journey methodiek is een afgeleide van de vaak toegepaste Customer Journey (vertaling: De klantreis) methodiek. Deze methode is een veelvuldig toegepaste benadering om het keuzegedrag van klanten in kaart te brengen binnen onder andere de financiële- , zorgverzekering- , automotive- , en (online) detailhandelssector.

 

De Travellers’ Journey methodiek is een praktische invulling van de empirische onderzoeksmethodiek welke bekend is als de zgn. ‘Grounded Theory’ (1967). Bij ‘Grounded Theory’ is het doel bij het genereren van concepten de manier te beschrijven waarop mensen hun centrale aandachtspunten oplossen. Dit maakt de benadering uitermate geschikt om gedachten en beelden van bezoekers te verwoorden (en illustreren).

 

INZICHT IN GEDRAGSBEÏNVLOEDING

De benadering stelt adviseurs in staat om de ‘haakjes’ en ‘momenten’ te identificeren voor interventies op basis van gedragsbeïnvloeding-principes. Het levert dus inzicht in hoe men op verschillende momenten het gedrag van de gebruiker (onbewust) kan beïnvloeden. Inzichten uit de literatuur van gedragsbeïnvloeding, (o.a. Cialdini, 2006), of over onbewuste drijfveren (o.a. Dijksterhuis, 2011), zijn met de Travellers’ Journey methodiek dan ook gerichter aan te pakken.

 

De benadering is tevens gebaseerd op de inzichten uit sociale marketing; de zogenaamde ‘voluntary behaviour change’. Het gaat hier om het grondig begrijpen van wat de sociale drijfveren van mensen zijn, om daar dan op in te haken om de reeds aanwezige ‘wil’ om gewenst gedrag aan te nemen te realiseren. Dit kan leiden tot kleine ingrepen met een verrassende positieve uitwerking.